Utrwalanie liter - klasa 1 i 2
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga

Utrwalanie liter - klasa 1 i 2

Układanie wyrazów z poznanych liter, prawidłowa pisownia i łączenie liter w wyrazach - Karta ma na celu utrwalenie poznanych liter, zabawę słowotwórczą, uważne czytanie i staranne zapisywanie poznanych liter.
Zad. 1
Dzieci w klasie 2 świetnie sobie z tym zadaniem poradzą. Na wstępie można jeszcze ustalić, że nie piszemy skrótów, wyrazów bez znaczenia czy nazw własnych (obowiązuje pisownia wielką literą). Wyjątkiem są tutaj imiona, które zgodnie z poleceniem można układać.
Jeśli w klasie 1 będzie to zbyt trudne zadanie można użyć ruchomego alfabetu (może być taki przypinany na tablicy). Wtedy wspólnie układamy wyrazy na tablicy, a dzieci będą je zapisywały w liniaturze. Jeżeli dzieci mają dostęp do ruchomego alfabetu (wyciętych kartoników z literkami) mogą pracować indywidualnie (układać i zapisywać wyrazy).
Przykłady: auto, sto, rada, tata, data, ruda, sad, tost, tur, atut, drut, osa, Ada itp.

Zad. 2

Nie da się ułożyć (skreślić należy wyrazy):
droga (nie ma litery g), krata (nie ma litery k), strona (nie ma litery n), burta (nie ma litery b).

Zaloguj się aby móc pobrać