Zadania matematyczne - klasa 1
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Zadania matematyczne - klasa 1

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, przelicznie elementów, rozwiązywanie zadań tekstowych, mierzenie długości odcinków bez wprowadzania pojęcia odcinka.
Karta pracy do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako krótki sprawdzian. W plikach do pobrania znajdują się dwie grupy z różnymi przykładami.
Zadanie 1
Wymaga umiejętności dodawania liczb w zakresie 20. Rachunek może być obliczany w pamięci lub w oparciu o konkret.
Zadanie 2
Sprawdza prawidłowe przeliczanie elementów w szeregu (nauczyciel może sobie wybrać czy od storny lewej czy prawej, oczywiście dzieci należy o tm poinformować). Zaznaczanie kredką wybranych kółek.
Zadanie 3
Wymaga umiejętności czytania (głośnego lub cichego) treści zadania. Zapisu działania (dodawanie) i wpisaniu w odpowiedzi rozwiązania (wynik dodawania)
Zadanie 4
Wymaga umiejętności odejmowania liczb w zakresie 20. Rachunek może być obliczany w pamięci lub w oparciu o konkret (na przykład liczydło)
Zadanie 5
Wymaga umiejętności czytania (głośnego lub cichego) treści zadania. Zapisu działania (odejmowania) i wpisaniu w odpowiedzi rozwiązania (wyniku odejmowania)
Zadanie 6
Sprawdza umiejętność mierzenia linijką długości przedmiotów odczytywania pomiaru i zapisywania go.

Zaloguj się aby móc pobrać