Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie do 20
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie do 20

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, porównanie sum i różnic, mierzenie długości pasków (bez wprowadzania pojęcia odcinek), odczytywanie pełnych godzin na zegarze, obliczenia pieniężne (nominały monet), dopełnianie do podanej liczby.
Karta pracy do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności a nawet jako krótki sprawdzian (dwie grupy, karty pracy z różnymi liczbami, przykładami, danymi w zadaniach)
Zadanie 1
Wymaga umiejętności dodawania liczb w zakresie 20. Rachunek może być obliczany w pamięci lub w oparciu o konkret.
Zadanie 2
Sprawdza umiejętność porównania liczb oraz dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 (rachunek pamięciowy lub w oparciu o konkret na przykład liczydło). Uczniowie mogą nad każdym działaniem wpisać wynik, a dopiero potem znak (który wynik jest większy, a który mniejszy).
Zadanie 3
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność prawidłowego mierzenia, odczytywania i zapisywania długości pasków za pomocą linijki. Dodatkowo uczeń ma wskazać (po zmierzeniu długości) pasek najkrótszy i najdłuższy zaznaczając je odpowiednimi kolorami.
Zadanie 4
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność odczytywania i zapisywania pełnych godzinna zegarze (od 1:00 do 12:00).
Zadanie 5
Sprawdza lub utrwala znajomość nominałów monet (1zł, 2zł, 5zł), umiejętność obliczeń w oparciu o pieniądze: Ile jest? Ile brakuje do podanej kwoty? Jakie monety należy dorysować, aby otrzymać wskazaną kwotę? Czy możliwe jest tylko jedno rozwiązanie?

Zaloguj się aby móc pobrać