Kolejność wykonywania działań
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Kolejność wykonywania działań

 

Edukacja matematyczna klasa 3 – Kolejność wykonywania działań. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielnie w zakresie 100.

Pierwsza strona karty przypomina zasady wykonywania poszczególnych działań w prawidłowej kolejność. Druga strona karty może służyć do utrwalenia lub sprawdzenia znajomości tych zasad i wykorzystania ich w obliczeniach. Obliczenia mogą być dokonywane w pamięci lub zapisane i obliczone na kartce.

 

Zad. 1

Sprawdza umiejętność wykonania obliczeń zgodnie z kolejnością wykonywania działań i zapisania wyniku.

Zad. 2

Sprawdza umiejętność wykonania obliczeń zgodnie z kolejnością wykonywania działań i poprawienia wyniku jeśli wpisany jest błędny.

Zad. 3

Sprawdza umiejętność wykonania obliczeń zgodnie z kolejnością wykonywania działań, porównania wyników i wpisania odpowiedniego znaku.

 

Zaloguj się aby móc pobrać