Krajobrazy w Polsce, składniki krajobrazu, legenda mapy
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Krajobrazy w Polsce, składniki krajobrazu, legenda mapy

 

Edukacja przyrodnicza klasa 3 – Krajobrazy w Polsce, składniki krajobrazu, legenda mapy – kolory i symbole, sąsiedzi Polski, największe miasta i rzeki Polski. legendy z nimi związane. 

Karty do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy – dwie karty z różnymi poleceniami i zadaniami lub zmienioną kolejnością).

Zad. 1

Sprawdza lub utrwala znajomość legendy mapy – kolorów jakimi oznaczone są wody, niziny, wyżyny i góry.

Zad. 2

Sprawdza lub utrwala znajomość nazw miast, rzek oraz państw – sąsiadów Polski.

Zad. 3

Sprawdza lub utrwala znajomość legend o powstaniu godła i miast Polskich.

Zad. 4

Sprawdza lub utrwala znajomość nazw miast, rzek, kierunków na mapie i krain geograficznych Polski.

Zad. 5

Sprawdza lub utrwala znajomość pojęcia składników krajobrazu i ich podziału (naturalne i wytworzone przez człowieka).

Zad. 6

Sprawdza lub utrwala wiadomości dotyczące miejsca zamieszkania (miasta/wsi, województwa, regionu, krainy geograficznej).

Zad. 7

Sprawdza lub utrwala znajomość regionalnych atrakcji przyrodniczych, geograficznych, gastronomicznych.

 

Zaloguj się aby móc pobrać