Przeliczanie elementów zbioru (w zakresie do 5)
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Przeliczanie elementów zbioru (w zakresie do 5)

Przeliczanie elementów zbioru, odczytywanie i zapisywanie za pomocą cyfr liczb w zakresie 5, uzupełnianie (rosnąco) elementów zbiorów.
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako krótki sprawdzian. W plikach do pobrania znajdują się dwa pliki z różnymi liczbami oraz danymi w zadaniach.
Karta pracy sprawdza znajomość i umiejętność przeliczania elementów zbioru i połączenia zgodnie z zapisaną cyfrą. Sprawdza również znajomość i umiejętność przeliczania elementów w szeregu i zapisania odpowiednią cyfrą ich liczby. Trzecie zadanie sprawdza prawidłowe przeliczanie elementów w zbiorze i uzupełnienie ostatniego zgodnie z zasadą.

Zaloguj się aby móc pobrać