Tabliczka mnożenia i dzielenie liczb w zakresie 50
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Tabliczka mnożenia i dzielenie liczb w zakresie 50

Tabliczka mnożenia i dzielenie liczb w zakresie 50. Rozwiązywanie zadań testowych na mnożenie i dzielenie. Obliczenia pieniężne. Porządkowanie liczb według odkrytej zasady w oparciu o tabliczkę mnożenia.
Karta pracy dla ucznia do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności a nawet jako sprawdzian w dwóch grupach z dodatkowym zadaniem „na 6”.
Zadanie 1
Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia (rachunek pamięciowy) w zakresie 50.
Zadanie 2
Sprawdza znajomość tabliczki mnożenia (rachunek pamięciowy) w zakresie 50, dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia. Sprawdzanie mnożenia dzieleniem.
Zadanie 3
Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem, zapis działania (obliczenia- mnożenie) i sformułowanie odpowiedzi.
Zadanie 4
Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem, zapis działania (obliczenia- dzielenia) i sformułowanie odpowiedzi.
Zadanie 5
Sprawdza umiejętność wykorzystania mnożenia w praktyce. Dziecko może wykonać rysunek pomocniczy, zapisać działanie i odpowiedź.
Zadanie 6
Sprawdza umiejętność odkrycia zasady (o ile liczby rosną) i skorzystanie z tabliczki mnożenia lub wielokrotnego dodawania tej samej liczy i wpisaniu wyniku.
Zadanie na 6
Sprawdza umiejętność czytania treści zadania tekstowego ze zrozumieniem i praktycznego wykorzystania znajomości tabliczki mnożenia w różnych sytuacjach.

 

Zaloguj się aby móc pobrać