Dodawanie, odejmowanie w zakresie do 14
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Dodawanie, odejmowanie w zakresie do 14

Liczba 14, przeliczanie elementów, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 14 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Karta służy do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności (wprowadzenie liczby 14). Pierwsze zadanie polega na dokładnym przeliczeniu elementów i zgodnie z liczbą zapisaną po lewej stronie dorysowaniu brakujących elementów lub skreśleniu ich (jeśli jest ich za dużo). Kolejne zadanie to dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 14 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Następnie przeliczanie i kolorowanie wybranych koralików (dzieci mogą tworzyć wężyki, określone figury lub losowo wybierać miejsca kolorowych koralików) istotna jest jednak ich ilość w odpowiednim kolorze. W ostatnim zadaniu dzieci mają kreatywność, dowolna kolorystyka i rytm swoich własnych elementów.

Zaloguj się aby móc pobrać