Miesiące i dni tygodnia
Odpowiednie dla Klasa druga

Miesiące i dni tygodnia

Kolejność miesięcy i dni tygodnia, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50.
Zadanie 1 to porządkowanie miesięcy zgodnie z ich kolejnością w roku kalendarzowym. Dzieci mogą je sobie ponumerować a później przepisać. W drugim zadaniu utrwalamy nazwy dni tygodnia i ich prawidłową pisownię. Rozumienie pojęcia dzisiaj, jutr, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj. W trzecim zadaniu dzieci rozwiązują zadanie tekstowe dotyczące mnożenia. Kolejne zadanie sprawdza znajomość tabliczki mnożenia w zakresie do 50, dziecko wpisuje tylko wynik. Zadanie 5 sprawdza umiejętność dzielenia, jako działania odwrotnego do mnożenia. Każdy wynik uczeń może sprawdzić odwracając działanie: 16:8=8, bo 8*2=16. W ostatnim zadaniu sprawdzamy umiejętność wykorzystywania dzielenia w praktyce. Dziecko może wykonać rysunek pomocniczy.

Zaloguj się aby móc pobrać