Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego: setki do setek, dziesiątki do dziesiątek, jedności do jedności, porządkowanie liczb rosnąco i malejąco (w zakresie 1000).
UWAGA! Żeby zaoszczędzić papier przy drukowaniu lub kserowaniu skoncentrowaliśmy przykłady na maksymalnie małej ilości kartek. Jeżeli jest to konieczne i dozwolone w niektórych zadaniach, dzieci mogą używać brudnopisu do wykonywania obliczeń.
Zadanie 1
Sprawdza umiejętność dodawania i odejmowania pamięciowego pełnych setek.
Zadanie 2
Sprawdza umiejętność dodawania i odejmowania pamięciowego pełnych setek oraz porównania wyników za pomocą znaków <, > lub =.
Zadanie 3
Sprawdza umiejętność dodawania i odejmowania pamięciowego setek, dziesiątek i jedności oraz prawidłowego zapisu liczby trzycyfrowej
Zadanie 4
Sprawdza umiejętność odczytywania i wyróżniania w liczbie trzycyfrowej: setek, dziesiątek i jedności roaz prawidłowego zapisu liczby trzycyfrowej
Zadanie 5 Sprawdza umiejętność i znajomość zapisu kolejnych liczb od 0 do 1000 rosnąco lub malejąco według odkrytej albo ustalonej zadany.

Zaloguj się aby móc pobrać