Odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.

Edukacja matematyczna klasa 3. Odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym. Sprawdzanie poprawności wyniku odejmowania za pomocą dodawania.

Pierwsza karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności. Druga karta: do samodzielnej pracy np. w zeszycie lub jako sprawdzian (pięć grup - karteczki z różnymi liczbami w słupkach).

Zaloguj się aby móc pobrać