Zajęcia rewalidacyjne - zadanie świąteczne - Rozróżnianie zdań prawdziwych od fałszywych
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - zadanie świąteczne - prawda czy fałsz

Świąteczna karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz usprawniająca pamięć. 

Uczeń ma za zadanie rozpoznać zdania prawdziwe i fałszywe na temat zimy, Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.

Zaloguj się aby móc pobrać