Zajęcia rewalidacyjne - wypowiadanie się na podstawie swoich przeżyć
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - wypowiadanie się na podstawie swoich przeżyć

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca kompetencje społeczno-emocjonalne oraz doskonalenie poprawnej analizy sytuacji i wyciągania wniosków.

Rozmawiamy z uczniem o emocjach i zastanawiamy się, które z nich są pozytywne, a które negatywne.

Zaloguj się aby móc pobrać