Zajęcia rewalidacyjne - stosunki przestrzenne
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - stosunki przestrzenne

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze, logiczne myślenie i orientację przestrzenną. 

Uczeń ma za zadanie przeanalizować polecenie, a następnie dorysować brakujące elementy w odpowiednich miejscach na ilustracji. 

 

Część drugą znajdziesz tutaj.

Zaloguj się aby móc pobrać