Zajęcia rewalidacyjne - przeliczanie sylab oraz głosek w wyrazach
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - przeliczanie sylab oraz głosek w wyrazach

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca logiczne myślenie oraz motorykę ręki.

Uczeń nazywa ilustracje, dzieli wyrazy na głoski i sylaby oraz uzupełnia tabelę.

Zaloguj się aby móc pobrać