Zadanie rewalidacyjne - prawda czy fałsz. Jesienne zadanie.
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zadanie rewalidacyjne - prawda czy fałsz. Jesienne zadanie.

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca procesy poznawcze i logiczne myślenie oraz usprawniająca pamięć.

Uczeń ma za zadanie ocenić, czy podane zdania dotyczące jesieni są prawdziwe, czy fałszywe.

Zaloguj się aby móc pobrać