Odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych za pomocą słów

Edukacja matematyczna klasa 3. Odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych za pomocą słów (poprawna pisownia), porównywanie ich oraz porządkowanie rosnąco i malejąco.

Pierwsza karta pracy jako wklejka" do zeszytu, służy utrwaleniu prawidłowej pisowni. Druga karta pracy sprawdzają już umiejętność odczytywania i zapisywania liczb, porządkowania ich rosnąco i malejąco oraz porównywania.

Zad. 1

Sprawdza umiejętność odczytywania liczb dwucyfrowych- łączenie liczby zapisanej za pomocą cyfr ze słownym jej zapisem.

Zad. 2 i 3

Sprawdza umiejętność odczytywania liczb dwucyfrowych zapisanych słowem, zapisania ich za pomocą cyfr oraz porządkowania rosnąco lub malejąco.

Zad. 4

Sprawdza umiejętność odczytywania liczb dwucyfrowych zapisanych słowem i wskazania

(podkreślenia) w każdej parze większej liczby.

Zaloguj się aby móc pobrać