Rośliny zbożowe.
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Rośliny zbożowe.

Edukacja przyrodnicza klasa 3. Rośliny zbożowe. Budowa rośliny, rodzaje kwiatostanu zbóż, odmiany i rodzaje zbóż, praca rolnika w polu, narzędzia i maszyny rolnicze, chwasty polne. Cechy charakterystyczne pór roku - wiosny

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy-dwie karty z różnymi poleceniami i zadaniami lub zmienioną kolejnością).

Zad.1

Sprawdza znajomość pojęć: zboża ozime i zboża jare.

Zad. 2

Sprawdza znajomość części rośliny zbożowej oraz nazw kwiatostanów zbóż (kolba - kukurydza, wiecha-owies, proso, kłos - pszenica, żyto, jęczmień.

Zad. 3

Sprawdza znajomość maszyn i narzędzi rolniczych używanych dawniej i dziś oraz powody zwalczania przez rolników chwastów.

Zad. 4

Sprawdza znajomość nazw pospolitych chwastów pól uprawnych oraz sposoby ich zwalczania.

Zad. 5

Sprawdza znajomość charakterystycznych cech wiosny oraz prac rolniczych wykonywanych wtedy w polu.

Zad. 6

Sprawdza znajomość charakterystycznych cech wiosny oraz nazw polnych chwastów.

Zaloguj się aby móc pobrać