Obliczanie obwodu figur geometrycznych
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Obliczanie obwodu figur geometrycznych

Edukacja matematyczna klasa 3. Obliczanie obwodu figur geometrycznych. Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania długości boków figur

geometrycznych lub ich obwodów.

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, albo jako sprawdzian (dwie grupy - dwie karty z różnymi figurami geometrycznymi, danymi w zadaniach).

Zad.1

Sprawdza lub utrwala umiejętność mierzenia i zapisywania długości boków oraz

rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.

Zad. 2

Sprawdza lub utrwala umiejętność mierzenia i zapisywania długości boków oraz obliczania obwodu prostokąta.

Zad. 3

Sprawdza lub utrwala umiejętność mierzenia i zapisywania długości boków oraz obliczania obwodu kwadratu.

Zad. 4

Sprawdza lub utrwala umiejętność obliczania długości boku kwadratu z podanej długości jego obwodu.

Zad. 5

Sprawdza lub utrwala umiejętność mierzenia i zapisywania długości boków oraz obliczania obwodu trójkąta.

Zad. 6

Sprawdza lub utrwala umiejętność mierzenia i zapisywania długości boków oraz obliczania obwodu wielokąta.

Zad. 7

Sprawdza lub utrwala umiejętność rozwiązywania zadania tekstowego- praktycznego zastosowania obliczania obwodu figur.

Zad. 8

Sprawdza lub utrwala umiejętnościobliczania długości boku lub obwodu danej figury (trójkąta lub prostokąta) w zależności od danych umieszczonych w tabeli.

Zaloguj się aby móc pobrać