Lektura nieobowiązkowa "Cudaczek - Wyśmiewaczek" Julii Duszyńskiej
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Lektura nieobowiązkowa "Cudaczek - Wyśmiewaczek" Julii Duszyńskiej

Edukacja polonistyczna, klasa 1. Lektura nieobowiązkowa "Cudaczek - Wyśmiewaczek" Julii Duszyńskiej- sprawdzenie znajomości występujących w niej postaci i przebiegu wydarzeń. Uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami. Układanie zdań- rad dla wybranych postaci. Rysowanie głównego bohatera już jako postai pozytywnej.

Karta do wpisania prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania, utrwalenia zdobytych wiadomości, prac w grupie lub jako sprawdzian ze znajomości treści książeczki (dzieci mogą pracować indywidualnie lub w parach, bo istnieje możliwość wyboru postaci lub wydarzeń). Można oceniać zarówno prawidłową odpowiedź (pytania zamknięte) jak i formę oraz pomysłowość odpowiedzi na pytania otwarte - rady dla dzieci.

Zaloguj się aby móc pobrać