Lektura ,,Jak to z Inem było" Marii Konopnickiej
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Lektura ,,Jak to z Inem było" Marii Konopnickiej

Edukacja polonistyczna klasa 3 - Lektura ,,Jak to z Inem było" Marii Konopnickiej - sprawdzenie znajomości tekstu. Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, tworzenie metryczki lektury, wskazanie miejsca akcji i postaci pierwszoplanowych. Porównywanie wyglądu Inu (rośliny i materiału). Ciche czytanie ze zrozumieniem zdań opisujących proces powstawania Inu (płótna) i ustalenie ich prawidłowej kolejności.

Dwie karty - do zapisywania metryczki, która powstaje w wyniku prawidłowego ułożenia wyrazów w kolejności alfabetycznej, wskazania miejsca akcji oraz wskazania postaci pierwszoplanowych i drugoplanowych. Sprawdza znajomość treści lektury (dwie grupy, dwie karty z różną kolejnością czynności przy obróbce włókna Inu).

Zaloguj się aby móc pobrać