Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.

Edukacja matematyczna klasa 3 - Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 sposobem pisemnym.

Pierwsza karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności. Druga karta: do samodzielnej pracy np. w zeszycie lub jako sprawdzian (cztery grupy - karteczki z różnymi liczbami w słupkach).

Zaloguj się aby móc pobrać