Utrwalamy wiedzę o państwach Unii Europejskiej
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Utrwalamy wiedzę o państwach Unii Europejskiej

Utrwalamy wiadomości o państwach Unii Europejskiej.

Układanie nazw państw z rozsypanych liter i łączenie ich ze stolicami.

Łączenie państw z ich narodowymi tańcami.

Przyporządkowywanie zabytków z ramki do nazw państw.

Zaloguj się aby móc pobrać