Wynalazki - zadania dla klasy 3
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Wynalazki - zadania dla klasy 3

Karta pracy dla uczniów klasy 3.

Celem karty pracy jest kształtowanie wiedzy na temat wynalazków oraz ich twórców, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z tej samej rodziny.

Karta pracy związana z Europejskim Dniem Wynalazcy obchodzonym 9 listopada.

Zaloguj się aby móc pobrać