Znajomość lektury „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Znajomość lektury „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej

Lektura „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej. Sprawdzenie znajomości występujących w niej postaci i przebiegu wydarzeń. Rozwiazywanie testu wyboru ze wskazaniem jednej poprawnej odpowiedzi. 

Zaloguj się aby móc pobrać