Nawiązanie do lektury ,,Jak to z Inem było" Marii Konopnickiej
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Nawiązanie do lektury ,,Jak to z Inem było" Marii Konopnickiej

Edukacja matematyczna - klasa 3. Tematyczne nawiązanie do lektury ,,Jak to z Inem było" Marii Konopnickiej

Zadania tekstowe obejmujące wykorzystanie obliczeń matematycznych w praktyce (,,o tyle mniej" lub ,,o tyle więcej", obliczanie sum, iloczynów i ilorazów, czasu - godzin i tygodni, kolejność miesięcy i ich przynależność do określonej pory roku).

Zaloguj się aby móc pobrać