Przepisywanie liter i wyrazów drukowanych
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Przepisywanie liter i wyrazów drukowanych

Przepisywanie liter i wyrazów drukowanych, zmiana liter na pisanie prawidłowe połączenie ich w wyrazach. Odczytywanie wyrazów i przyporządkowanie ich ilustracjom. Przepisywanie zdań.
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych informacji lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianie po wprowadzeniu kolejnych liter w klasie pierwszej.
Zadanie1
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność zamiany liter drukowanych na pisane (małe i wielkie litery): A, T, K, U.
Zadanie 2
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność czytania wyrazów, przyporządkowywania ich ilustracjom oraz zmiany liter drukowanych na pisane oraz ich prawidłowe łączenie w wyrazy.
Zadanie 3
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność przepisywania wyrazów w zdaniu.

Zaloguj się aby móc pobrać