Znajomość alfabetu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika
Odpowiednie dla Klasa druga

Znajomość alfabetu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika

Znajomość alfabetu, liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i łączenie rzeczowników z przymiotnikami.
Zadania mają na celu sprawdzić umiejętność porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej, zmiany wyrażenia (rzeczownika z przymiotnikiem) z liczby pojedynczej na mnogą, układania zdań z rozsypanki wyrazowej i łączenia w odpowiednie pary rzeczownika z przymiotnikiem. Można wykorzystać karty jako utrwalenie lub sprawdzian- dwie grupy, w każdej inne wyrazy i przykłady.
Zadanie 1
Utrwala lub sprawdza znajomość alfabetu, umiejętność porządkowania wyrazów rozpoczynających się na różne litery
Zadanie 2
Utrwala lub sprawdza umiejętność zmiany z liczby pojedynczej na mnogą wyrażenia (rzeczownik z przymiotnikiem)
Zadanie 3
Utrwala lub sprawdza umiejętność układania zdań z wyrazów (rozsypanka o tematyce zimowej) i zapisanie ich w liniaturze. Prawidłowe łączenie liter w wyrazach, wielka litera na początku i kropka na końcu.
Zadanie
Utrwala lub sprawdza umiejętność łączenia w pary rzeczowników z przymiotnikami i układania z nimi zdań.

Zaloguj się aby móc pobrać