Utrwalenie prawidłowej pisowni wyrazów z „rz” i „ ż”
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Utrwalenie prawidłowej pisowni wyrazów z „rz” i „ ż”

 

Edukacja polonistyczna klasa 2-3. Utrwalenie prawidłowej pisowni wyrazów z „rz” i „ ż”. Znajomość zasad ortograficznych dla „rz” i „ż”. Utrwalenie pojęcia „sylaba”. Układanie i zapisywanie zdań z wyrazami z trudnością ortograficzną, tworzenie łańcuszka wyrazów zgodnie z odkrytą zasadą. 

 

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma powtórki przed pisaniem ze słuchu lub sprawdzianem.

Zad. 1

Sprawdza lub ćwiczy znajomość alfabetu. Porządkowanie i przepisywanie wyrazów ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawną pisownię.

Zad. 2

Sprawdza znajomość zasad ortograficznych wyjaśniających pisownię wyrazów z „rz” i „ż” oraz wykorzystanie ich w praktyce .

Zad. 3

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność podziału na sylaby, wyboru tych z odpowiednią ilością sylab i układaniu z nimi zdań.

Zad. 4

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność odkrywania zasady zapisywania kolejnych wyrazów i zapisywania ich poprawnie pod względem ortograficznym.

 

Zaloguj się aby móc pobrać