Utrwalamy wiedzę o barwach
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Utrwalamy wiedzę o barwach

Karta pracy dla uczniów klas 3. 

Utrwalamy wiadomości o barwach.

Rysowanie i kolorowanie zgodnie poleceniami.

Uzupełnianie tabeli.

Uzupełnianie zdania.

Pisanie odpowiedzi własnymi słowami i uzasadnianie jej.

Zaloguj się aby móc pobrać