Rodziny wyrazów
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Rodziny wyrazów

Karta pracy dla uczniów klas 3. 

Tworzymy rodziny wyrazów.

Dopisywanie innych przykładów słów z tej samej rodziny wyrazów.

Uzupełnianie tabeli nazwami członków rodziny i dopasowywanie do nich przymiotniki z ramki.

Zaloguj się aby móc pobrać