Rozpoznawanie głosek i liter

Rozpoznawanie głosek i liter

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka

Zadanie utrwalające umiejętność rozpoznawania głosek i liter, a także wyróżniania samogłosek.
To rodzaj kart pracy tzw. wklejek czy zadań do zeszytu. Mogą zostać przez ucznia wklejone do zeszytu (po wcześniejszym podkreśleniu) lub wyrazy przepisane do zeszytu i tam podkreślone. Informacja o ilości samogłosek (zapamiętanie jej) ułatwia wykonywanie wielu zadań polegających na rozróżnianiu głosek, podziale wyrazów na sylaby oraz prawidłowej pisowni wyrazów ze zmiękczeniami (ciasto, niebo, zioła, źrebak, ślimak, ćwikła itp.).