Powtórzenie wiadomości o barwach
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Powtórzenie wiadomości o barwach

Kata pracy dla uczniów klas 3.

Utrwalamy wiadomości z barw i sztuki.

Kolorowanie tęczy i dorysowywanie krajobrazu.

Zaznaczanie prawidłowej odpowiedzi.

Uzupełnianie tabeli nazwami barw podstawowych i pochodnych.

Kolorowanie kredek barwami głównymi.

Zaloguj się aby móc pobrać