Związki przyczynowo-skutkowe
Odpowiednie dla Klasa pierwsza

Związki przyczynowo-skutkowe

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klasy 1.

Analizujemy związki przyczynowo-skutkowe.

Numerowanie obrazków zgodnie z kolejnością procesu, które przedstawiają.

Numerowanie zdań w odpowiedniej kolejności.

Zaloguj się aby móc pobrać