Opis warzywa

Opis warzywa

Cena 20 pkt
Wczesnoszkolni Dodaj do koszyka

Zadanie utrwalające umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi, opisu warzywa.
To rodzaj kart pracy tzw. wklejek czy zadań do zeszytu. Mogą zostać przez ucznia wklejone do zeszytu (po uzupełnieniu) lub po uzupełnieniu na kartce (tzw. na brudno) przepisane do zeszytu. Dodatkowo pierwsza część zadania służy jako wzór do samodzielnego opisania ulubionego owocu.