Liczba pojedyncza i mnoga, określanie rodzaju, odmiana czasowników
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Liczba pojedyncza i mnoga, określanie rodzaju, odmiana czasowników

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników i przymiotników, określanie rodzaju rzeczownika, odmiana czasowników przez czas, liczby i osoby. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, ćwiczenia słowotwórcze.
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu na zakończenie nauki w trzeciej klasie.
Zadanie 1
Sprawdza lub ćwiczy umiejętności liczby pojedynczej lub mnogiej wyrażeń
Zadanie 2
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność zmiany formy zdania w zależności od czasu w jakim występuje czasownik.
Zadanie 3
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność odmiany dwóch czasowników w czasie teraźniejszym przez liczby i osoby
Zadanie 4
Ćwiczy umiejętność tworzenia nowych słów według podanego warunku.
Zadanie 5
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność określania rodzaju podanego rzeczownika.
Zadanie 6
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność określania czasu podanego czasownika.
Zadanie 7
Sprawdza znajomość alfabetu i ćwiczy umiejętność porządkowania wyrazów zgodnie z kolejnością występowania w nim liter.

Zaloguj się aby móc pobrać