Czytanie ze zrozumieniem, rozsypanki wyrazowe
Odpowiednie dla Klasa druga

Czytanie ze zrozumieniem, rozsypanki wyrazowe

Ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, układanie wyrazów z podanych liter, wyszukiwanie i zapisywanie rzeczowników, rozwijanie zdań.
Karty do uzupełniania, utrwalania zdobytych wiadomości lub umiejętności, lub jako sprawdzian w drugiej klasie.
Zadanie 1
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność samodzielnego (cichego) czytania ze zrozumieniem i udzielania (napisania) odpowiedzi pełnym zdaniem.
Zadanie 2
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność układania zdań z rozsypanki wyrazowej i zapisania ich z uwzględnieniem prawidłowych połączeń między literami.
Zadanie 3
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność układania wyrazów z podanych liter i zapisania ich z uwzględnieniem prawidłowych połączeń między nimi
Zadanie 4
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność wyszukiwania i zapisywania rzeczowników rozpoczynających się na podaną literę.
Zadanie 5
Sprawdza lub ćwiczy umiejętność rozwijania zdań i zapisywania ich przestrzegając zasad (wielka litera w każdym wyrazie rozpoczynającym zdanie i kropka na końcu zdania).

Zaloguj się aby móc pobrać