Czytanie ze zrozumieniem - odpowiadanie pełnymi zdaniami na pytania do tekstu
Odpowiednie dla Klasa druga

Czytanie ze zrozumieniem - odpowiadanie pełnymi zdaniami na pytania do tekstu

Karta pracy z języka polskiego dla uczniów klas 2.

Czytanie ze zrozumieniem i odpowiadanie pełnymi zdaniami na pytania do tekstu.

Zaznaczanie czasowników, rzeczowników i przymiotników.

Zaloguj się aby móc pobrać