Utrwalanie nazw poszczególnych części składowych działań matematycznych.
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Utrwalanie nazw poszczególnych części składowych działań matematycznych.

Utrwalanie nazw poszczególnych części składowych każdego z działań matematycznych.
Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności dotyczących obliczeń w zakresie 4 działań ze zwróceniem szczególnej uwagi na nazwy ich poszczególnych części składowych. Obliczając sumę- dodajemy, różnicę- odejmujemy, iloczyn- mnożymy a iloraz- dzielimy.
Obliczenie sum, różnic, iloczynu i ilorazu podanych ar liczb polega na zapisaniu działania w kratkach i podaniu prawidłowego wyniku.

Zaloguj się aby móc pobrać