Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 20 w oparciu o konkret lub rysunek.
Odpowiednie dla Klasa druga

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 20 w oparciu o konkret lub rysunek.


Utrwalanie lub sprawdzanie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 20 w oparciu o konkret lub rysunek.
Zadanie pierwsze ma na celu sprawdzenie zrozumienia istoty mnożenia jako wielokrotności tej samej liczby. W kolejnym zadaniu istotą jest zrozumienie dzielenia (w tym przypadku przez mieszczenie- po tyle ile wskazuje liczba). Otaczając szereg pętlą po tyle elementów ile wskazuje liczba rozwiązaniem- wynikiem jest ilość powstałych pętli.

Zaloguj się aby móc pobrać