Figury geometryczne - klasa trzecia
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Figury geometryczne - klasa trzecia

Rozróżnianie figur geometrycznych (ze względu na ilość kątków), kąty proste, proste prostopadłe.


Zadanie 1.
Trójkąty – figury geometryczne posiadające 3 kąty
Czworokąty – figury geometryczne posiadające 4 kąty
Pięciokąty- figury geometryczne posiadające 5 kątków.
Zadanie 2.
„model” kąta prostego powstaje przez dwukrotne złożenie dowolnej kartki papieru. Dzieci mogą go oznaczyć zielonym kolorem. Później przykładają go do rysunku danej figury i na zielono zaznaczają go na rysunku.
Zadanie 3.
Proste prostopadłe przecinają się pod kątem prostym. Dzieci mogą sprawdzić to modelem kąta prostego.

Zaloguj się aby móc pobrać