Banner

Trzecioklasiści sprawdzą swoje umiejętności

BRAWO
Udało Ci się znaleźć pisankę!
0 /70
Dowiedz się więcej

Trzecioklasiści sprawdzą swoje umiejętności


Trzecioklasiści sprawdzą swoje umiejętności

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych przystąpią 11–12 kwietnia 2018 roku do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS organizowanego przez wydawnictwo MAC Edukacja. W ten sposób trzecioklasiści z całego kraju podsumują 3 lata nauki. Będzie to już trzecia edycja tego sprawdzianu. Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS sprawdza umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, a jego wyniki pozwalają lepiej poznać kompetencje uczniów po trzech latach edukacji wczesnoszkolnej. To doskonały czas na podsumowanie wiedzy.

Szkoły przystępujące do OMNIBUSA skorzystają ze sprawdzianów opracowanych przez doświadczonych autorów, współtworzących badania i sprawdziany kompetencji uczniów.

Sprawdzian OMNIBUS – dlaczego warto?

  • Pozwala na sprawdzenie umiejętności uczniów po pierwszym etapie edukacji.
  • Wskazuje nauczycielom z klasy 4 obszary, w których uczniowie wykazują pewne deficyty, i te, w których mają umiejętności na wysokim poziomie.
  • Dostarcza pełnej statystyki raportów: placówka otrzymuje wyniki procentowe i punktowe uczniów, klas, szkół (także na tle powiatu, województwa i kraju).

Proces rejestracji placówki jest szybki: dyrektor zgłasza swoją szkołę na stronie www.mac.pl/omnibus i przydziela nauczycielom klas trzecich bezpłatne konta, Ci z kolei zamawiają sprawdziany w wersji drukowanej lub elektronicznej. Ostatnim etapem procesu rejestracji jest zatwierdzenie zamówienia przez dyrektora.

Z założenia badanie kompetencji ma sprawdzać umiejętności, a nie odporność na stres. Dlatego nauczyciele i dyrektorzy powinni dołożyć wszelkich starań, żeby zminimalizować dyskomfort towarzyszący uczniom podczas rozwiązywania zadań. Nie należy podkreślać wyjątkowości zadań, które dostaną uczniowie. Dzieci powinny pracować w swoich klasach. Dla nich ma to być dzień jak co dzień, bez dodatkowych wymagań, rygoru. Udział placówki w sprawdzianie jest dobrowolny. W pierwszym dniu uczniowie piszą sprawdzian z języka polskiego, w drugim z matematyki. Na rozwiązanie zadań w każdej części uczniowie mają po 90 minut. Ponieważ trzecioklasiści mogą mieć trudności z koncentracją uwagi i pracą przez tak długi czas, przyjęto, że sprawdzian powinien trwać 90 minut, a w jego trakcie należy zorganizować minimum 15 minut przerwy.

Udział dzieci w sprawdzianie Omnibus jest ważny z punktu widzenia ucznia i nauczyciela. Dziecku pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności w nowych, nieznanych warunkach; ponadto uczy radzenia sobie ze stresem i niepewnością. W pewnym stopniu przygotowuje do egzaminów, które uczeń będzie zdawał na kolejnych etapach edukacji. Nauczycielowi dostarcza z kolei ważnych informacji o zachowaniu dzieci w nowych sytuacjach, o sposobach podejścia do zadań, czasami nieco innych (pod względem treści i formy) niż te, które były na zajęciach. Omnibus informuje także o skuteczności stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy.

Czy OMNIBUS jest dobry dla dzieci? Komentuje dr Aleksandra Piotrowska

1-sza edycja OMNIBUSA


07 marca 2018 MAC Edukacja

Zostaw Komentarz

Powiązane tematy