„Krok po MegaMoce” — pod tym hasłem Fundacja Orange zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego Fundacji Orange, skierowanego do szkół z całej Polski. Program ten oferuje wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, ucząc ich wartości i postaw, które pomagają w dbaniu o higienę cyfrową, bezpieczeństwo w sieci oraz ochronę przed szkodliwymi zjawiskami. Szkoły podstawowe mogą zgłaszać klasy 1-3 szkół do MegaMisji do 29 kwietnia, a zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

 

Jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie?

Środowisko cyfrowe jest ważną częścią życia młodych ludzi. Jednak, jak wskazują badania NASK Nastolatki 3.0, w Internecie istnieje wiele obszarów, w których młodzi ludzie spotykają się ze zjawiskami szkodliwymi. Blisko 40% z nich doświadczyło obraźliwych komentarzy online, a co czwarty był celem szykanowania lub poniżania. Ponadto, ponad 40% nastolatków uważa, że trudno jest rozróżnić w internecie prawdziwe informacje od fałszywych, a co czwarty regularnie ogląda tzw. patostreamy.

Zdobycie umiejętności radzenia sobie w świecie pełnym ekranów jest istotnym wyzwaniem dla młodszych dzieci, które wkraczają w ten cyfrowy świat — mówi Małgorzata Kowalewska, członkini zarządu ds. programowych Fundacji Orange. W obliczu zagrożeń takich jak uzależnienie od ekranów, hejt, patotreści, deepfaki, grooming czy cyberprzemoc kluczowe stają się właściwe kompetencje społeczne i emocjonalne. Im wcześniej dzieci nauczą się rozpoznawać własne i cudze emocje, poznają wartość współpracy, krytycznego myślenia, czy zwracania się o pomoc do zaufanych dorosłych, tym lepiej będą radzić sobie z ewentualnymi wyzwaniami w przyszłości — dodaje

Zdjęcie dzieci biorących udział w zajęciach z programu MegaMisja

Dla kogo kierowany jest program?

Program MegaMisja, przeznaczony dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej, doskonale wpisuje się w podstawę programową. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 44 tysiące dzieci z prawie 2 tysięcy szkół z całej Polski. Nauczyciele otrzymują od Fundacji Orange gotowe scenariusze zajęć, które krok po kroku prowadzą ich przez lekcje oraz podpowiadają metody pracy, ułatwiające integrację klasy. Co ważne — program realizujemy z powodzeniem w miastach i wsiach, w placówkach dużych i małych — mówi Izabela Kręgiel, koordynatorka programu w Fundacji Orange.

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie MegaMisja?

Program MegaMisja tłumaczy dzieciom ważne tematy poprzez zabawę i aktywności dostosowane do ich wieku. Podczas 10-miesięcznego cyklu zajęć, dzieci przeżywają kolejne przygody z animowanymi bohaterami — Julką i Kubą i niesfornym Psotnikiem. Dzięki temu dzieci uczą się o ważnych zasadach i postawach w sposób aktywny, podczas ruchu, dyskusji i wyrażania swoich opinii — praktycznie bez konieczności korzystania z ekranów. Każda szkoła biorąca udział w programie otrzymuje dodatkowo nagrody w postaci pomocy szkolnych i edukacyjnych. Placówki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją inicjatywy.

Jak zgłosić się do programu?

Aby zacząć szkolną przygodę z MegaMisją już we wrześniu, należy do 29 kwietnia wypełnić formularz online i dołączyć do niego pracę zgłoszeniowąkrótkie nagranie video, w którym przedstawiciel szkoły opowie o swojej motywacji do udziału w programie. Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się na stronie  www.fundacja.orange.pl/megamisja. Informacji udziela również dedykowana infolinia: 794 593 246, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. 

Infografika z opisem i zasadami udziału w programie Mega Misja

Kontakt dla mediów

Magda Mierzwińska, Fundacja Orange

e-mail: magda.mierzwinska@orange.com, tel. +48 512 356 297

 

Fundacja Orange wspiera dzieci i młodzież, aby w sposób świadomy i odpowiedzialny funkcjonowały w środowisku społeczno-cyfrowym. Tworzy przyjazne warunki do ich rozwoju i edukacji. Pomaga kształtować zdrowe nawyki cyfrowe, poznawać podstawy bezpieczeństwa w sieci, a także dba o prawa i podmiotowość dzieci w świecie pełnym ekranów. Wspiera nauczycieli i nauczycielki w rozwoju. Angażuje pracowników_czki Orange do udziału w wolontariacie. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach eksperckich. Założona w 2005 roku do realizacji celów zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności Orange Polska.  www.fundacja.orange.pl