Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie liter w wyrazy
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - porządkowanie liter w wyrazy

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca logiczne myślenie i wspomagająca koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

Uczeń ma za zadanie uporządkować rozsypane litery w wyrazy.

Zaloguj się aby móc pobrać