Zajęcia rewalidacyjne - łączenie wyrazów z obrazkiem
Odpowiednie dla Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia

Zajęcia rewalidacyjne - łączenie wyrazów z obrazkiem

Karta pracy na zajęcia rewalidacyjne doskonaląca logiczne myślenie i wspomagająca koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

Uczeń ma za zadanie uporządkować rozsypane litery w wyrazy i połączyć je z odpowiednimi obrazkami.

Zaloguj się aby móc pobrać