Wielkanoc – ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem
Odpowiednie dla Klasa druga Klasa trzecia

Wielkanoc – ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem

 

Edukacja polonistyczna klasa 2 - 3. Wielkanoc – ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, wskazywanie samogłosek i dzielenie wyrazów na sylaby, układanie zdań z wybranymi wyrazami, uzupełnianie literami wyrazów z trudnością ortograficzną, pisemna wypowiedź na temat wielkanocnych zwyczajów. 

 

Karta do uzupełnienia, zdobycia nowych informacji dotyczących Świąt Wielkanocnych oraz utrwalenia zdobytych wcześniej wiadomości lub umiejętności.

Zad. 1

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność samodzielnego (cichego) czytania ze zrozumieniem i udzielenia (napisania) odpowiedzi pełnym zdaniem.

Zad. 2

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność wskazywania samogłosek, podziału wyrazów na sylaby oraz układania zdań z wyrazami o określonej ilości sylab.

Zad. 3

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność uzupełnianie literami wyrazów z trudnością ortograficzną, wyszukiwania ich w tekście w celu sprawdzenia ich poprawności.

Zad. 4

Ćwiczy umiejętność tworzenia pisemnej wypowiedzi na temat wielkanocnych tradycji i zwyczajów pielęgnowanych w rodzinnym domu ucznia.

 

Zaloguj się aby móc pobrać