Woda
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Stany skupienia wody, znaczenie wody dla żywych organizmów, wykorzystanie wody

Edukacja przyrodnicza klasa 3 – Stany skupienia wody, znaczenie wody dla żywych organizmów, wykorzystanie wody i jej ochrona przed zanieczyszczeniem, rzeka od źródła do ujścia . 

 

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności (zwłaszcza przed sprawdzianem).

Zad. 1

Sprawdza znajomość nazw stanów skupienia i postaci w jakich odpowiednio występuje w nich woda.

Zad. 2

Sprawdza umiejętność porządkowania kolejnych faz powstawania rzeki od źródła do ujścia.

Zad. 3

Sprawdza rozróżniania zbiorników wodnych naturalnych (stworzonych przez przyrodę) i sztucznych(stworzonych przez człowieka).

Zad. 4

Sprawdza znajomość faktów związanych ze zmianą stanu skupienia wody.

Zad. 5

Sprawdza wiedzę i umiejętność podania odpowiednich przykładów wykorzystania wody przez organizmy żywe (rośliny, zwierzęta, ludzi).

Zad. 6

Sprawdza umiejętność określania prawego i lewego brzegu rzeki.

Zad. 7

Sprawdza wiedzę ekologiczną i umiejętność podania przykładów zanieczyszczania naturalnych zbiorników wodnych przez nieodpowiedzialną działalność człowieka.

 

Zaloguj się aby móc pobrać