rozwiązywanie zadań tekstowych
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Sprawdzian: Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, rozwiązywanie zadań tekstowych

 

Ed. matematyczna klasa 3 – Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, rozwiązywanie zadań tekstowych (obliczanie odległości i obwodu prostokąta), liczby trzycyfrowe, uzupełnianie ciągu liczb zgodnie z odkrytą zasadą, kolejność miesięcy w roku i ilość dni w każdym. 

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy – dwie karty z różnymi liczbami, danymi w zadaniach).

Zad. 1

Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących odległości oraz dodawania pamięciowego w zakresie 1000.

Zad. 2

Sprawdza umiejętność odczytywania i wyróżniania w liczbie trzycyfrowej: setek, dziesiątek i jedności oraz zapisywania liczb zgodnie z podanym warunkiem.

Zad. 3

Sprawdza znajomość i umiejętność zapisu kolejnych liczb od 0 do 1000 rosnąco lub malejąco według odkrytej albo ustalonej zasady.

Zad. 4

Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących jednostek masy oraz dodawania i odejmowania pamięciowego w zakresie 1000.

Zad. 5

Sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących obliczania obwodu prostokąta oraz dodawania pamięciowego w zakresie 1000.

Zad. 6

Sprawdza umiejętność porządkowania miesięcy według ich kolejności w roku oraz znajomość ilości dni w każdym miesiącu.

Zad. 7

Sprawdza umiejętność pamięciowego dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1000.

 

Zaloguj się aby móc pobrać