Rodzaje środków transportu
Odpowiednie dla Klasa trzecia

Rodzaje środków transportu

 

Edukacja przyrodnicza klasa 3 – Rodzaje środków transportu (wodny, lądowy i powietrzny), słownictwo i pojęcia z nimi związane, zagrożenia dla środowiska jakie przynosi wzmożona aktywność różnych środków transportu, zasady korzystania z nich. 

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a nawet jako sprawdzian (dwie grupy – dwie karty z różnymi poleceniami i zadaniami lub zmienioną kolejnością).

Zad. 1

Sprawdza lub utrwala znajomość słownictwa (miejsca, zawody, pojazdy) związanego z rodzajem transportu.

Zad. 2

Sprawdza lub utrwala znajomość (podanie definicji, wytłumaczenia) pojęć związanych z rodzajem transportu.

Zad. 3

Sprawdza lub utrwala znajomość nazw poszczególnych statków w morskim transporcie towarowym.

Zad. 4

Sprawdza lub utrwala znajomość nazw poszczególnych pojazdów w transporcie pasażerskim.

Zad. 5

Sprawdza lub utrwala znajomość nazw poszczególnych środków transportu przyjaznych dla środowiska przyrodniczego.

Zad. 6

Sprawdza lub utrwala znajomość zalet i wad poszczególnych środków transportu (ekonomicznych, logistycznych, ekologicznych itp.)

Zad. 7

Sprawdza lub utrwala znajomość zasad zachowania się w środkach transportu przewożących pasażerów.

 

Zaloguj się aby móc pobrać