Podział wyrazów na sylaby, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
Odpowiednie dla Klasa druga

Podział wyrazów na sylaby, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników

Edukacja polonistyczna klasa 2. Podział wyrazów na sylaby, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, dobieranie odpowiednich przymiotników do podanych rzeczowników, dobieranie czasowników do podanych rzeczowników, wskazywanie w tekście rzeczowników i czasowników, uzupełnianie odpowiednią literą wyrazów z trudnością ortograficzną.

Karta do uzupełnienia, utrwalenia zdobytych wiadomości lub umiejętności, a także jako forma sprawdzianu w drugiej klasie.

Zad. 1

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność wyróżniania samogłosek i podziału wyrazów na sylaby.

Zad. 2

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność tworzenia liczby mnogiej rzeczowników.

Zad. 3

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność dobierania odpowiednich przymiotników do podanych rzeczowników.

Zad. 4

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność dobierania odpowiednich czasowników do podanych rzeczowników.

Zad. 5

Sprawdza lub ćwiczy umiejętność wyszukiwania w zdaniach rzeczowników i czasowników.

Zad. 6 i 7

Sprawdza znajomość zasad ortografii i umiejętność prawidłowego pod względem ortograficznym zapisu wyrazów z u", ó", 2" i ,,rz".

Zaloguj się aby móc pobrać